Blogs

बोयर बाख्रा

बोयर बाख्रा वास्तवमा दक्षिण अफ्रिकाबाट ल्याइएको बाख्राको प्रजाती हो। यद्यपि आज यो विश्वका सबै देशहरुमा उपलब्ध छ। बोयर बाख्रा सामान्यतया आकारमा ठूला हुन्छन् र ती मासु उत्पादन उद्देश्यका लागि धेरै…

Continue Reading बोयर बाख्रा